BIP > Ochrona danych osobowych > Klauzule informacyjne > KLAUZULA INFORMACYJNA (dla Uczestników i Prelegentów wydarzeń organizowanych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży)

KLAUZULA INFORMACYJNA (dla Uczestników i Prelegentów wydarzeń organizowanych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży)

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
24 września 2020, 13:22 Paweł Stankiewicz
24 września 2020, 13:19 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biologii Ssaków PAN
  z siedzibą w Białowieży (17-230) przy ulicy Stoczek 1. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (85) 682 77 50 lub przez adres e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl
  Administrator danych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne
  i proceduralne środki ochrony danych w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży czuwa wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl, a także listownie na adres wskazany powyżej w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email oraz inne dane kontaktowe będą przetwarzane przez Administratora tylko w ramach wydarzenia, na które się Państwo zapisali w niżej wymienionych celach:
 4. Rejestracji na wydarzenie oraz kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po wydarzeniu na podstawie Państwa zgody, którą jest zapisanie się na wydarzenie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Zachowania wymogów bezpieczeństwa na zorganizowanych wydarzeniach związanych z prowadzeniem listy uczestników wynikający z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).
 6. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym w celu prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Instytutu związanych z liczbą uczestników jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z działalnością publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 7. Odbiorcy danych osobowych. Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane:
 8. podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych;
 9. podmiotom nadzorującym działania Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży;
 10. współorganizatorom konferencji, seminariów, warsztaty i innych imprez, w których będą Państwo brali udział.
 11. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia/projektu, a następnie przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w Instytucie Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 12. Prawa osób, których dane dotyczą.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, a także prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych posiada Pani/pan możliwość wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Informacja o wymogu podania danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w organizowanych wydarzeniach przez IBS PAN w Białowieży.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 

Wytworzony przez: Paweł Stankiewicz

Wytworzony dnia: 24 września 2020

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 24 września 2020, 13:19

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 24 września 2020, 13:22