BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2022 roku > Wyniki naboru do zespołu w projekcie „Wpływ zasobów pokarmowych na dostosowanie gatunku uchodźcy: żubr jako gatunek modelowy”/Results of recruitment for position in the project „Influence of nutritional resources on a refugee species performance: European bison as a model species”

Wyniki naboru do zespołu w projekcie „Wpływ zasobów pokarmowych na dostosowanie gatunku uchodźcy: żubr jako gatunek modelowy”/Results of recruitment for position in the project „Influence of nutritional resources on a refugee species performance: European bison as a model species”

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
11 sierpnia 2022, 10:08 Aniela Stepaniuk Publikacja artykułu

Wyniki konkursu na stypendium naukowe NCN

Rozstrzygnięto konkurs na stypendium naukowe finansowane ze środków NCN w ramach projektu Opus „Wpływ zasobów pokarmowych na dostosowanie gatunku uchodźcy: żubr jako gatunek modelowy” nr 2021/41/B/NZ8/03904. Zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., stypendium naukowe przyznano kandydatce:

Nika Knez

Results of the competition for NCN PhD scholarship

The competition for scientific PhD scholarship financed by the National Science Center under the Opus project „Influence of nutritional resources on a refugee species performance: European bison as a model species” No. 2021/41/B/NZ8/03904 has been announced. Pursuant to the „Regulations on awarding NCN scholarships in research projects financed by the National Science Center” attached to the NCN Council Resolution No. 25/2019 of March 14, 2019, the scholarship was awarded to the candidate:

Nika Knez

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 11 sierpnia 2022

Udostępniony przez: Aniela Stepaniuk

Udostępniony dnia: 11 sierpnia 2022, 10:08

Ostatnio modyfikowany przez: Aniela Stepaniuk

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 11 sierpnia 2022, 10:08