BIP > Status prawny

Status prawny

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
30 marca 2020, 08:24 Paweł Stankiewicz dodanie zatwierdzonego statutu w pdf
28 stycznia 2020, 13:50 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut działa w szczególności na podstawie:

1. Statutu Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży;

2. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96 poz. 619);

3. Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.;

4. Uchwały Nr 4/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Badania Ssaków PAN w Instytut Biologii Ssaków PAN;

5. Decyzji Nr 44 Prezesa Akademii Nauk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia działalności przez Instytut pod nazwą Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 14 lipca 2014

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 28 stycznia 2020, 13:50

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 30 marca 2020, 08:24