BIP > Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
12 lutego 2020, 15:28 Aniela Stepaniuk Publikacja artykułu

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

 1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad.
  • Informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Dyrektora Instytutu,
  • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,
  • udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Instytut to uniemożliwiają,
  • udostępnienie treści dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne; za udostępnienie treści dokumentu w formie papierowej pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za stronę, powiększając ją o równowartość kosztów nadania przesyłki w przypadku wnioskowania o przesłanie informacji pocztą.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Instytutu,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mripas@ibs.bialowieza.pl,
 • poczty tradycyjnej, na adres:
  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
  ul. Stoczek 1
  17-230 Białowieża

Wytworzony przez: Administrator BIP

Wytworzony dnia: 1 marca 2020

Udostępniony przez: Aniela Stepaniuk

Udostępniony dnia: 12 lutego 2020, 15:28

Ostatnio modyfikowany przez: Aniela Stepaniuk

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 12 lutego 2020, 15:28