BIP > Ogłoszenia > Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej” > Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej”

Detale obiektu: publiczna-prezentacja-projektu-e-Puszcza-POPC.pdf

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu, pt. „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Prezentacja odbędzie się w dniu 17.02.2016. o godzinie 10:00 w siedzibie IBS PAN, przy ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 roku na adres e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Miejsce zamieszczenie ogłoszenia: https://bip.ibs.bialowieza.pl/ogloszenia/

Nazwa:
Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej”
Nazwa oryginalna pliku:
publiczna-prezentacja-projektu-e-Puszcza-POPC.pdf
Format:
PDF
Wytworzony:
9 grudnia 2022, 13:36
Ostatnia modyfikacja:
12 lutego 2020, 13:06
Rozmiar:
779 KB