BIP > Doktorant do projektu badawczego

Doktorant do projektu badawczego

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
12 czerwca 2018, 10:34 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
poszukuje:

DOKTORANTA DO PROJEKTU BADAWCZEGO:

Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie”

 

WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie z zakresu nauk biologicznych, ochrony środowiska lub pokrewnych
 • Status uczestnika studiów doktoranckich lub deklaracja udziału w bieżącej rekrutacji do szkoły doktorskiej (preferowana Szkoła BioPlanet http://szkoladoktorska-bioplanet.pl/)
 • Zainteresowanie pracą naukową
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja i efektywność pracy
 • Znajomość języka angielskiego
 • Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej z materiałem kopalnym

 

 OPIS ZADAŃ

Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu NCN-OPUS pt.: „Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie” i będzie realizował następujące zadania:

 • zbiór materiału do badań z kolekcji zoologicznych
 • analizy zawartości izotopów stabilnych węgla i azotu w kolagenie wyekstrahowanym z kości i zębów ssaków kopytnych w laboratorium Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony   Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego
 • analizy przestrzenne GIS
 • publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej
 • planowanie badań i przygotowywanie aplikacji grantowych

 

ZAPEWNIAMY

 • Pracę w miłej atmosferze w młodym, międzynarodowym zespole w jednym z najpiękniejszych regionów Polski
 • Możliwość rozwoju naukowego
 • Szkolenia i wyjazdy zagraniczne w celach naukowych

TERMIN: Kandydatów prosimy o przesyłanie CV (z uwzględnieniem dorobku i osiągnięć naukowych)  wraz z listem motywacyjnym w formie elektronicznej

do 12 lipca 2019 r.  na adres e-mail: mniedz@ibs.bialowieza.pl

 

Zatrudnienie: 36 miesięcy, stypendium naukowe w wysokości 2600 zł/ miesiąc przyznane na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym przez Radę NCN uchwałą nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2019 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenie powinno zawierać  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na stanowisko doktoranta w projekcie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1).

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 12 czerwca 2019

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 12 czerwca 2018, 10:34

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 12 czerwca 2018, 10:34