BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2015 roku > Adiunkt w specjalności socjologia środowiska w Zakładzie Biogeografii

Adiunkt w specjalności socjologia środowiska w Zakładzie Biogeografii

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
30 marca 2015, 11:28 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w specjalności socjologia środowiska

w Zakładzie Biogeografii

I.         Warunki konkursu

O stanowisko adiunkta mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30.04.2010 r. (Dz. U. nr 96, poz. 619), oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie socjologia, politologia, biologia lub pokrewnej;
 • publikacje naukowe z zakresu społecznych i prawnych aspektów ochrony przyrody w recenzowanych czasopismach naukowych wyróżnionych przez Journal Citation Reports;
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizacje projektów naukowych;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

II.      Wymagane dokumenty

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta;
 • życiorys naukowy (CV) uwzględniający wykaz publikacji i udział w projektach naukowych;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku objęcia stanowiska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie jedynym miejscem pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Biologii Ssaków PAN, ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30.04.2015 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

III. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14.05.2015 r.

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 30 marca 2015

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 30 marca 2015, 11:28

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 30 marca 2015, 11:28