BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2015 roku > Stypendium dla doktoranta

Stypendium dla doktoranta

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
15 lipca 2015, 11:36 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach projektu badawczego

„Najlepszy ze złych kompromisów – Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców nietoperzy”

 

WYMAGANIA

1)      Ukończone studia magisterskie z zakresu nauki biologicznych lub pokrewnych

2)      Status doktoranta

3)      Zainteresowanie pracą naukową

4)      Umiejętność pracy w zespole

5)      Dobra organizacja i efektywność pracy

6)      Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

7)      Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych

 ZAPEWNIAMY

1)      Pracę w miłej atmosferze w młodym, międzynarodowym zespole

2)      Możliwość rozwoju naukowego

3)      Szkolenia i wyjazdy zagraniczne w celach naukowych

4)      Elastyczny czas pracy

 OPIS ZADANIA

Przeprowadzenie obserwacji i doświadczeń na nietoperzach w terenie i w laboratorium, przyswojenie wiedzy literaturowej z zakresu  tematyki projektu „Najlepszy ze złych kompromisów – Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy”. Analiza statystyczna wyników. Uczestnictwo w programie nauczania studentów doktorantów i zaliczanie przedmiotów studium doktoranckiego. Realizacja tematu badawczego pod roboczym tytułem „Strategie gospodarowania zasobami energetycznymi u samców mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus”. Przygotowanie co najmniej 3 publikacji anglojęzycznych z opracowanych samodzielnie wyników badań. Przygotowanie doniesień konferencyjnych. Przygotowanie pracy doktorskiej. Przygotowywanie sprawozdań rocznych z wykonanych prac. Prace organizacyjne i merytoryczne związane z projektem badawczym.

TYP konkursu NCN: SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 15.08.2015

Dostarczenie dokumentów – dowolne

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

  • Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2015
  • Okres zatrudnienia: do 48 miesięcy
  • Stypendium w ramach projektu naukowego pt. „Najlepszy ze złych kompromisów – Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy”

DODATKOWE INFORMACJE

Lista wymaganych dokumentów:
1. Zgłoszenie z listem motywacyjnym,
2. Życiorys
3. Informacje o dotychczasowym dorobku kandydata (tj. staże zagraniczne lub krajowe, publikacje, udział w konferencjach, szkoleniach i projektach badawczych, uzyskane nagrody i wyróżnienia).

4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, wyciąg z indeksu.

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych. Wnioski rozpatrywane będą przez trzyosobową komisję, a wyniki rekrutacji zostaną przesłane kandydatom drogą elektroniczną. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN.

W przypadku pytań proszę o kontakt z kierownikiem grantu: iruczyns@ibs.bialowieza.pl

 Dodatkowe informacje o badaniach

Zakres badań: Samce niektórych gatunków nietoperzy tworzą tymczasowe kolonie w okresie lata. Presja na tworzenie takich zgrupowań prawdopodobnie wzrasta w okresie, gdy zwierzęta narażone są na znaczące ograniczenia energetyczne (np. muszą odbudować zapasy tkanki tłuszczowej po zimie, zainwestować w rozwój tkanek związanych z produkcją nasienia lub mają ograniczony dostęp do zasobów pokarmowych). Strategie gospodarowania i alokacji zasobów energetycznych u samców nietoperzy tworzących zgrupowania są słabo poznane. Celem niniejszych badań jest określenie, w jaki sposób samce optymalizują wydatki energetyczne oraz gdzie inwestują zasoby energetyczne. Samce będą badane w sytuacji braku ograniczeń energetycznych oraz w kontrolowanej sytuacji ograniczeń. Badania prowadzone będą na samcach nietoperzy z gatunku mroczek posrebrzany Vespertilio murinus lub nock rudego Myotis daubentonii. U nietoperzy badane będą wydatki energetyczne, częstość zapadania w torpor, jakość nasienia, zachowania socjalne oraz gospodarka hormonalna. Badania prowadzone będą w Instytucie Biologii Ssaków PAN. Wykorzystane będą różnorodne techniki badawcze takie jak respirometria, techniki pomiaru jakości nasienia i poziomu testosteronu oraz techniki oceny zachowań nietoperzy.

Opiekun naukowy:
dr hab. Ireneusz Ruczyński
Instytut Biologii Ssaków PAN
tel: 85-682-77-63
iruczyns@ibs.bialowieza.pl

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 15 lipca 2015

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 15 lipca 2015, 11:36

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 15 lipca 2015, 11:36