BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2017 roku > Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
27 czerwca 2017, 11:05 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie realizowane w ramach projektu:

 „Podłoże genetyczne nieuleczalnej choroby posthitis u samców żubra Bison bonasus 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Tokarska

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe biologiczne lub pokrewne albo status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
 2. Umiejętność wykorzystywania standardowych technik biologii molekularnej
 3. Doświadczenie w wykonywaniu analiz biostatystycznych z wykorzystaniem programów Genome Studio, Plink, R,  Golden Helix SVS lub innych
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 6. umiejętne i chętne opracowywanie i prezentowanie wyników badań.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys naukowy (w formie pliku pdf nazwanego wg schematu: 'Nazwisko_Imię_CV.pdf’); prosimy o dodanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
 2. Informacja o dorobku naukowym kandydata (nie więcej niż 500 słów; autoreferat uwzględniający dziedziny naukowe ważne dla kandydata, techniki badawcze, które kandydat stosował oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe i inne osiągnięcia kandydata, włączając w to spis publikacji i doniesień zjazdowych, których kandydat jest autorem lub współautorem)
 3. Referencje od promotora lub opiekuna naukowego pracy magisterskiej oraz od poprzednich pracodawców, jeśli wykonywana praca miała charakter naukowy
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o statusie studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Streszczenie i cele projektu

Posthitis (nekrotyczne zapalenie napletka, NZN) jest ciężką chorobą, na którą zapada rocznie około 6 % samców żubra. Choroba jest nieuleczalna i chore zwierzęta zwykle są eliminowane ze względów zdrowotnych. W pozostałych przypadkach posthitis prowadzi do auto amputacji prącia i śmierci. Podłoże choroby nie zostało poznane, ale ostatnie badania, przeprowadzone z wykorzystaniem dedykowanych bydłu narzędzi badawczych, wykazały istnienie zależności pomiędzy obecnością niektórych bydlęcych markerów SNP w genomie żubrów a ich zachorowalnością na posthitis.

Badania wykonane zostaną z wykorzystaniem technik badawczych SBG (ang. Sequence-Based Genotyping), pozwalających na uzyskanie ogromnych ilości specyficznych gatunkowo danych z całego genomu bądź wybranych jego obszarów. Specyficzne gatunkowo markery poddane następnie zostaną analizie asocjacyjnej całego genomu (ang. GWAS- Genome Wide Association Study), która ułatwi wskazanie tych markerów i regionów chromosomów u żubra, które mają związek z występowaniem posthitis. Dalsza analiza wskaże konkretne geny i ich warianty, wpływające na podatność żubrów na posthitis.

Na podstawie uzyskanych wyników przygotowane zostaną testy genetyczne wykorzystujące ok. 20-30 najbardziej informatywnych spośród wykrytych markerów SNP. Pozwolą one na genotypowanie żubrów w kierunku podatności na posthitis oraz nosicielstwa sprzyjających jego rozwojowi wariantów genetycznych

Celem projektu jest stworzenie i wykorzystanie specyficznych gatunkowo narzędzi dla wyjaśnienia podłoża genetycznego posthitis u żubrów poprzez:

 •  identyfikację specyficznych gatunkowo markerów SNP w genomie żubra,
 •  wskazanie genów oraz ich wariantów, odpowiedzialnych za rozwój i u żubra,
 •  wyjaśnienie modelu dziedziczenia choroby,
 •  weryfikację potencjalnej roli chromosomu Y procesie chorobotwórczym (chromosomy płci są w badaniach asocjacyjnych z reguły pomijane),
 •  zaprojektowanie prostego i informatywnego zestawu diagnostycznego, pozwalającego na weryfikację podatności byków na posthitis oraz nosicielstwa niekorzystnych wariantów genetycznych

Warunki zatrudnienia:

 1. finansowanie w formie stypendium w wysokości 2500 PLN/miesiąc
 2. przyznanie stypendium jest równoznaczne z podjęciem z dn. 01.10.2017 r. studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 3. rozpoczęcie pracy w projekcie nie później niż 01.10.2017 r.
 4. stały pobyt w Białowieży przez okres pracy w projekcie.

Oferujemy:
– uczestnictwo w realizacji ciekawego projektu naukowego;
– pracę w przyjaznym zespole badawczym, w dobrze wyposażonym i zorganizowanym laboratorium biologicznym pod opieką kompetentnych opiekunów;
– możliwość rozwoju naukowego;
– roczne stypendium doktoranckie, w wysokości 2500 PLN miesięcznie z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata;

– możliwość starania się o przydział służbowego pokoju/mieszkania.

Zgłoszenia proszę przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do kierownika projektu:

Małgorzata Tokarska e-mail: tokarska@ibs.bialowieza.pl

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ul. Waszkiewicza1

17-230 Białowieża

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 lipca 2017 r. Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na późniejszą rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.07 2017 r.

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 27 czerwca 2017

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 27 czerwca 2017, 11:05

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 27 czerwca 2017, 11:05