BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2018 roku > Adiunkt w Zakładzie Ekologii Populacji

Adiunkt w Zakładzie Ekologii Populacji

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
5 października 2018, 10:59 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko:

 

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Populacji.

 

 

Wymagania

 •  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia lub pokrewnej;
 •  udokumentowany dorobek naukowy z zakresu ekologii zwierząt i ochrony przyrody w czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports;
 •  doświadczenie w statystycznej analizie danych przyrodniczych i dobra znajomość środowiska programu R, potwierdzone publikacjami naukowymi;
 •  doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz staże odbyte w instytucjach zagranicznych;
 •  doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
 •  biegła znajomość języka angielskiego.

 

Opis zadań:

 • realizacja badań z zakresu ekologii zwierząt,
 • publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych;
 • planowanie badań i przygotowywanie aplikacji grantowych;
 • współpraca z zespołem IBS PAN.

 

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
 •  życiorys naukowy (CV) uwzględniający wykaz publikacji i udział w projektach oraz stażach naukowych;
 •  odpis dyplomu;
 •  oświadczenie kandydata, że w przypadku objęcia stanowiska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie jedynym miejscem pracy;
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na stanowisko adiunkta, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1).

 

Termin składania dokumentów: do 06.11.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 16.11.2018 r.

Adres: Instytut Biologii Ssaków PAN, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża, email: mripas@ibs.bialowieza.pl

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

 

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: kschmidt@ibs.bialowieza.pl

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 5 października 2018

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 5 października 2018, 10:59

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 5 października 2018, 10:59