BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2018 roku > Asystent administracyjno-techniczy projektu ENETWILD

Asystent administracyjno-techniczy projektu ENETWILD

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
7 lutego 2018, 10:51 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Asystenta administracyjno-technicznego projektu ENETWILD “Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents”

 

Celem projektu, finansowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jest stworzenie jednolitego systemu zbierania informacji na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków dzikich zwierząt, głównie ssaków, będących wektorami czynników chorobotwórczych zwierząt i ludzi. W ramach realizacji tego celu przewidziany jest zbiór danych o rozmieszczeniu i liczebności wybranych gatunków ssaków, weryfikacja i ujednolicenie standardów jakości danych, monitoring w terenie, modelowanie przestrzenne, oraz stworzenie sieci instytucji i organizacji gromadzących tego typu informacje. Projekt obejmuje swoim zasięgiem całą Europę i jest realizowany przez konsorcjum 13 instytucji naukowych z 9 państw. W ramach konsorcjum IBS PAN pełni funkcje koordynatora regionalnego, realizując działania projektu na obszarze 10 państw Europy północno-wschodniej: Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Armenii.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym lub pokrewnym
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dobrze widziany odpowiedni certyfikat
 • doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów
 • umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS
 • znajomość metodologii monitoringu ssaków
 • znajomość języka rosyjskiego
 • znajomość podstawowych metod statystycznych
 • dorobek publikacyjny
 • zainteresowanie pracą naukową
 • prawo jazdy kat. B

 

PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ:

 • zbieranie danych na potrzeby projektu (literatura, bazy danych, kontakty bezpośrednie)
 • opracowywanie zebranych danych (tabele, mapy, raporty)
 • wizualizacja wyników w oprogramowaniu GIS
 • komunikacja z partnerami konsorcjum
 • sporządzanie raportów z realizacji projektu
 • realizacja wyżej wymienionych zadań w języku angielskim
 • obsługa administracyjna
 • organizacja spotkań

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę na pełny etat
 • okres zatrudnienia na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata trwania projektu
 • wynagrodzenie 3500-4000 zł brutto w zależności od kwalifikacji i doświadczenia

 

KORZYŚCI:

 • uczestnictwo w realizacji pionierskiego projektu międzynarodowego
 • praca w przyjaznej atmosferze kompetentnego zespołu
 • możliwość wyjazdów zagranicznych i nawiązywania kontaktów międzynarodowych
 • możliwość rozwoju naukowego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie wraz z listem motywacyjnym skierowane do Dyrektora IBS PAN
 • życiorys zawodowy uwzględniający wymagania niniejszego ogłoszenia
 • dwa listy polecające

 

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • dokumenty proszę przesyłać w formie elektronicznej oraz tradycyjnej na adres:
  Instytut Biologii Ssaków PAN
  ul. Stoczek 1
  17-230 Białowieża
  mripas@ibs.bialowieza.pl oraz do wiadomości na t_podgorski@ibs.bialowieza.pl
 • termin składania dokumentów do dnia 07.03.2018
 • zapytania można kierować do dr Tomasza Podgórskiego: t_podgorski@ibs.bialowieza.pl
 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na późniejszą rozmowę kwalifikacyjną

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 7 lutego 2018

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 7 lutego 2018, 10:51

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 7 lutego 2018, 10:51