BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2018 roku > Asystent w Zakładzie Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

Asystent w Zakładzie Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
16 stycznia 2018, 10:43 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

 

Wymagania

 • stopień magistra lub doktora w dyscyplinie biologia,
 • doświadczenie w pracy z małymi ssakami i badaniach tempa metabolizmu,
 • umiejętność analizy i interpretacji danych fizjologicznych ssaków w ujęciu ewolucyjnym,
 • dorobek naukowy opublikowany w czasopismach naukowych z bazy JCR
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz realizacji projektów naukowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

 

Opis zadań:

 • realizacja badań z zakresu ekologii ewolucyjnej i ekofizjologii;
 • pomiary tempa metabolizmu oraz temperatury ciała zwierząt w laboratorium
 • analiza i interpretacja danych fizjologicznych, odłowy zwierząt w środowisku naturalnym,
 • publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych;
 • planowanie badań i przygotowywanie aplikacji grantowych;
 • współpraca z zespołem IBS PAN.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu na czas określony (3 lata).

 

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
 •  list motywacyjny,
 •  życiorys naukowy (CV) uwzględniający wykaz publikacji oraz udział w projektach i stażach naukowych;
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku objęcia stanowiska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie jedynym miejscem pracy;oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.).

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy nadsyłać na adres: mripas@ibs.bialowieza.pl.

Termin składania dokumentów: do 16.02.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 28.02.2018 r.

Adres: Instytut Biologii Ssaków PAN, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: rkowal@ibs.bialowieza.pl

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 16 stycznia 2018

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 16 stycznia 2018, 10:43

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 16 stycznia 2018, 10:43