Dokumentalista

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
18 marca 2019, 10:20 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Grafika przedstawia 3 loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

poszukuje kandydatów na stanowisko dokumentalista

na czas realizacji projektu e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe przyrodnicze;
 2. Biegła znajomość obsługi komputera,  środowiska Windows oraz aplikacji biurowych
 3. Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w mowie i piśmie;
 4. Skrupulatność, dbałość o jakość realizowanych zadań,
 5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność;
 6. Umiejętność pracy w zespole;

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w przetwarzaniu obrazów 3D.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Obsługa skanera 3D oraz mikrotomografu;
 2. Przetwarzanie obrazów 3D.
 3. Bieżąca kontrola oraz korekta jakości zeskanowanych plików,
 4. Przetwarzanie plików do postaci prezentacyjnej
 5. Opracowywanie informacji o digitalizowanych zasobach.

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomieniao zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa na okres próbny, druga na czas określony (łącznie maksymalnie 34 miesiące)

Miejsce pracy: Białowieża

Rozpoczęcie pracy:

01.04.2019 r.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisie dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej z załączonymi klauzulami zgody (załącznik);
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 5. Podpisany obowiązek informacyjny (załącznik);
 6. Kopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów specjalistycznych i językowych.

Termin składania dokumentów: do 25.03.2019 r.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Stoczek 1, pokój nr 1, drogą elektroniczną na adres: astepaniuk@ibs.bialowieza.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (astepaniuk@ibs.bialowieza.pl) lub telefoniczny (85 6827751).

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 18 marca 2019

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 18 marca 2019, 10:20

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 18 marca 2019, 10:20