BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2019 roku > Młodszy dokumentalista

Młodszy dokumentalista

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
18 marca 2019, 10:24 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Grafika przedstawia 3 loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

poszukuje kandydatów na stanowisko młodszy dokumentalista (4 etaty)

na czas realizacji projektu e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie z maturą (preferowane będą przyrodnicze profile wykształcenia);
 2. Biegła znajomość obsługi komputera,  środowiska Windows oraz aplikacji biurowych
 3. Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w mowie i piśmie;
 4. Skrupulatność, dbałość o jakość realizowanych zadań,
 5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność;
 6. Umiejętność pracy w zespole;

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe przyrodnicze;
 2. Doświadczenie w obsłudze bibliotek cyfrowych;
 3. Doświadczenie w obsłudze urządzeń typu skaner 3D/mikrotomograf;

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Przygotowanie obiektów do skanowania;
 2. Digitalizacja okazów;
 3. Opracowywanie informacji o zdigitalizowanych zasobach;
 4. Opracowywanie istniejących danych w celu dostosowania ich do wymogów wyższej otwartości;
 5. Przypisywanie obiektom licencji użytkowania;
 6. Publikacja danych w postaci przetworzonej na platformie e-Puszcza

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa na okres próbny, druga na czas określony (łącznie maksymalnie 34 miesiące)

Miejsce pracy: Białowieża

Rozpoczęcie pracy:

02.05.2019 r.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisie dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej z załączonymi klauzulami zgody (załącznik);
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 5. Podpisany obowiązek informacyjny (załącznik);
 6. Kopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów specjalistycznych i językowych.

Termin składania dokumentów: do 01.04.2019 r.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Stoczek 1, pokój nr 1, drogą elektroniczną na adres: astepaniuk@ibs.bialowieza.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (astepaniuk@ibs.bialowieza.pl) lub telefoniczny (85 6827751).

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 18 marca 2019

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 18 marca 2019, 10:24

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 18 marca 2019, 10:24