BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2019 roku > Specjalista ds. GIS i danych naukowych

Specjalista ds. GIS i danych naukowych

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
17 kwietnia 2019, 10:31 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Grafika przedstawia 3 loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty ds. GIS i danych naukowych (ang. data scientist– 1 etat

na czas realizacji projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wymagania podstawowe:

 1. wyższe;
 2. Doświadczenie w pracy naukowej i/lub zarządzaniu danymi i/lub analizie danych;
 3. Biegła znajomość obsługi komputera;
 4. Znajomość obsługi wybranego środowiska GIS np. QGIS (preferowany), GRASS GIS lub ARCGIS;
 5. Umiejętność programowania w języku Python (preferowany) i/lub R;
 6. Znajomość technologii z zakresu baz danych;
 7. Umiejętności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów;
 8. Umiejętności komunikacyjne i prezentacji danych (wizualizacji);
 9. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 10. Samodzielnność;
 11. Skrupulatność, dbałość o jakość realizowanych zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność;
 12. Umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowe umiejętności:

 1. Doświadczenie w zarządzaniu danymi badawczymi; doświadczenie w pracy z danymi nieustrukturyzowanymi;
 2. Znajomość zagadnień związanych z otwartym dostępem do danych badawczych;
 3. Znajomość bieżącej literatury na temat otwartych danych naukowych;
 4. Znajomość popularnych schematów opisu danych badawczych;
 5. Podstawowa wiedza na temat technologii webGIS;
 6. Doświadczenie w realizacji projektów IT.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Opracowywanie danych przestrzennych.
 2. Udział w opracowaniu szczegółowej koncepcji funkcjonowania tworzonego repozytorium przyrodniczych danych naukowych;
 3. Udział w opracowaniu dokumentacji przetargowej na usługi związane ze stworzeniem repozytorium;
 4. Udział w innych pracach zespołu projektowego.
 5. Wspieranie użytkowników repozytoriów w zakresie przygotowywania oraz opracowywania danych badawczych w celu umieszczenia ich w repozytoriach danych;
 6. Współpraca z instytucjami i zespołami badawczymi korzystającymi z repozytoriów danych;
 7. Udział w prowadzeniu prezentacji i szkoleń z zakresu zarządzania danymi badawczymi;
 8. Opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu zarządzania danymi badawczymi.

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia: Pierwsza umowa na okres próbny, druga na czas określony (łącznie maksymalnie 30 miesięcy)

Wynagrodzenie: 4980 zł brutto

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisie dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej z załączonymi klauzulami zgody (załącznik);
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 5. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia;
 6. Podpisany obowiązek informacyjny (załącznik);
 7. Kopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów specjalistycznych i językowych.

Termin składania dokumentów: do 08.05.2019 r.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Stoczek 1, pokój nr 1, drogą elektroniczną na adres: astepaniuk@ibs.bialowieza.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (astepaniuk@ibs.bialowieza.pl) lub telefoniczny (85 6827751).

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 17 kwietnia 2019

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 17 kwietnia 2019, 10:31

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 17 kwietnia 2019, 10:31