BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2020 roku > Koordynatora zadań projektu ENETWILD “Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents”

Koordynatora zadań projektu ENETWILD “Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents”

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
27 lutego 2020, 09:15 Paweł Stankiewicz zmiana daty składania dokumentów
12 lutego 2020, 12:29 Aniela Stepaniuk Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynatora zadań projektu ENETWILD “Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents”

Celem projektu, finansowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jest stworzenie jednolitego systemu zbierania informacji na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków dzikich zwierząt, głównie ssaków,będących wektorami czynników chorobotwórczych zwierząt i ludzi. W ramach realizacji tego celu przewidziany jest zbiór danych o rozmieszczeniu i liczebności wybranych gatunków ssaków, weryfikacja i ujednolicenie standardów jakości danych, monitoring w terenie, modelowanie przestrzenne, oraz stworzenie sieci instytucji i organizacji gromadzących tego typu informacje. Projekt obejmuje swoim zasięgiem całą Europę i jest realizowany przez konsorcjum 13 instytucji naukowych z 9 państw. W ramach konsorcjum IBS PAN pełni funkcje koordynatora regionalnego, realizując działania projektu na obszarze 10 państw Europy północno-wschodniej: Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Armenii.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym lub pokrewnym
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dobrze widziany odpowiedni certyfikat
 • wskazana znajomość języka rosyjskiego
 • doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów
 • umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS
 • znajomość metodologii monitoringu ssaków
 • udokumentowana umiejętność przygotowywania raportów i publikacji
 • znajomość podstawowych metod statystycznych
 • wskazane prawo jazdy kat. B

PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ:

 • zbieranie danych na potrzeby projektu (literatura, bazy danych, kontakty bezpośrednie)
 • opracowywanie zebranych danych (tabele, mapy, raporty)
 • opracowanie danych i wizualizacja wyników w oprogramowaniu GIS
 • komunikacja z partnerami konsorcjum
 • sporządzanie raportów z realizacji projektu
 • realizacja wyżej wymienionych zadań w języku angielskim
 • obsługa administracyjna
 • organizacja spotkań

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę na pełny etat
 • okres zatrudnienia na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata trwania projektu
 • wynagrodzenie 4500 zł brutto

KORZYŚCI:

 • uczestnictwo w realizacji pionierskiego projektu międzynarodowego
 • praca w przyjaznej atmosferze kompetentnego zespołu
 • możliwość wyjazdów zagranicznych i nawiązywania kontaktów międzynarodowych
 • możliwość rozwoju naukowego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie wraz z listem motywacyjnym skierowane do Dyrektora IBS PAN
 • życiorys zawodowy uwzględniający wymagania niniejszego ogłoszenia
 • dwa listy polecające

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • dokumenty proszę przesyłać w formie elektronicznej oraz tradycyjnej na adres: Instytut Biologii Ssaków PAN ul. Stoczek 1 17-230 Białowieża mripas@ibs.bialowieza.pl oraz do wiadomości na t_podgorski@ibs.bialowieza.pl
 • termin składania dokumentów do dnia 06.03.2020
 • zapytania można kierować do dr Tomasza Podgórskiego: t_podgorski@ibs.bialowieza.pl
 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na późniejszą rozmowę kwalifikacyjną

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 31 stycznia 2020

Udostępniony przez: Aniela Stepaniuk

Udostępniony dnia: 12 lutego 2020, 12:29

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 27 lutego 2020, 09:15