BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2022 roku > Wyniki naboru do zespołu w projekcie „Wielopoziomowy wpływ stresu indukowanego u ssaków kopytnych przez drapieżnictwo na funkcjonowanie ekosystemu leśnego strefy umiarkowanej” / Results of recruitment for positions in the project „The multilevel impact of predation-induced stress in ungulates on the functioning of the temperate forest ecosystem”

Wyniki naboru do zespołu w projekcie „Wielopoziomowy wpływ stresu indukowanego u ssaków kopytnych przez drapieżnictwo na funkcjonowanie ekosystemu leśnego strefy umiarkowanej” / Results of recruitment for positions in the project „The multilevel impact of predation-induced stress in ungulates on the functioning of the temperate forest ecosystem”

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
13 lipca 2022, 23:14 Joanna Łapińska dodanie wersji anglojęzycznej
12 lipca 2022, 17:10 Joanna Łapińska Publikacja artykułu

Wyniki konkursu na stypendia naukowe NCN

Rozstrzygnięto konkurs na stypendia naukowe finansowane ze środków NCN w ramach projektu MAESTRO „Wielopoziomowy wpływ stresu indukowanego u ssaków kopytnych przez drapieżnictwo na funkcjonowanie ekosystemu leśnego strefy umiarkowanej” nr 2021/42/A/NZ8/00126. Zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., stypendium naukowe przyznano kandydatce:
Cecilia Tomasulo

Jednocześnie, informujemy, że konkurs na drugie stypendium naukowe dostępne w tym projekcie zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Wyniki konkursu na stanowisko naukowe NCN

W ramach konkursu na  na stanowisko typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs MAESTRO 13): „Wielopoziomowy wpływ stresu indukowanego u ssaków kopytnych przez drapieżnictwo na funkcjonowanie ekosystemu leśnego strefy umiarkowanej” nr 2021/42/A/NZ8/00126 nie wyłoniono żadnego kandydata. Konkurs na to stanowisko zostanie ogłoszony ponownie w terminie późniejszym.

 

Results of the competition for NCN PhD scholarships
The competition for scientific PhD scholarships financed by the National Science Center under the MAESTRO project „The multilevel impact of predation-induced stress in ungulates on the functioning of the temperate forest ecosystem” No. 2021/42 / A / NZ8 / 00126 has been announced. Pursuant to the „Regulations on awarding NCN scholarships in research projects financed by the National Science Center” attached to the NCN Council Resolution No. 25/2019 of March 14, 2019, the scholarship was awarded to the candidate:
Cecilia Tomasulo

At the same time, we would like to inform you that the competition for the second research scholarship available in this project will be announced at a later date.

Results of the competition for the NCN post-doc position
As part of the competition for a post-doc position in a project financed by the National Science Center (MAESTRO 13 competition): „The multilevel impact of predation-induced stress in ungulates on the functioning of the temperate forest ecosystem” No. 2021/42 / A / NZ8 / 00126 no candidate was selected. The competition for this position will be announced again at a later date.

 

 

Wytworzony przez: Joanna Łapińska

Wytworzony dnia: 12 lipca 2022

Udostępniony przez: Joanna Łapińska

Udostępniony dnia: 12 lipca 2022, 17:10

Ostatnio modyfikowany przez: Joanna Łapińska

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 13 lipca 2022, 23:14