BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2024 roku > Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika w zespole ds. zarządzania projektami

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika w zespole ds. zarządzania projektami

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
23 stycznia 2024, 15:18 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

poszukuje kandydatów na stanowisko

pracownika w zespole ds. zarządzania projektami

 

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży to dynamicznie rozwijająca się instytucja naukowa. W Instytucie prowadzimy nowatorskie badania z obszaru ekologii ekosystemów lądowych i ochrony różnorodności biologicznej, realizujemy ambitne projekty naukowe zarówno w Puszczy Białowieskiej, jak i w innych miejscach w Europie, korzystając z najnowocześniejszych metod naukowych oraz zaawansowanego sprzętu badawczego. W naszym zespole pracuje 60 naukowców, pracowników administracyjno-technicznych oraz doktorantów pochodzących z 10 różnych krajów, co tworzy przyjazną i otwartą atmosferę pracy. Instytut stawia na rozwijanie i kształcenie naszych pracowników, tworząc inspirujące i wspierające środowisko badawcze.

 

Profil kandydata:

Poszukujemy osoby zaznajomionej z zasadami konstruowania i realizacją projektów, kreatywnej i samodzielnej. Kandydat powinien wyróżniać się wysoką kulturą osobistą oraz wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Szukamy osoby zaangażowanej, gotowej do dalszego rozwoju i doskonalenia się.

 

Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych lub w zarządzaniu projektami.
 3. Znajomość zasad konstruowania i realizacji projektów oraz dokumentów i procedur niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów dofinansowywanych.
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodną komunikację.
 5. Praktyczna znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel.
 6. Dobra organizacja pracy, nastawienie na realizację zadań, umiejętność działania pod presją czasu.
 7. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, otwartość, komunikatywność, umiejętność pracy zarówno w grupie, jak i samodzielnie.
 8. Umiejętność przygotowywania tekstów informacyjnych w języku polskim i angielskim

 

Umiejętności mile widziane:

 1. Znajomość oprogramowania komputerowego wspierającego zarządzanie projektami.
 2. Posiadanie certyfikatu zarządzania projektami.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania dla działań Instytutu, planowanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów.
 2. Monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich.
 3. Koordynacja realizowanych projektów, w tym monitoring budżetów i jakości dokumentacji.
 4. Rozliczanie projektów zgodnie z wytycznymi programów, w tym kontrola wydatków i przygotowywanie raportów.
 5. Aktywne wsparcie jednostek merytorycznych w realizacji zadań projektowych.
 6. Prowadzenie procesów zakupowych i zaangażowanie w poprawę metodyki realizacji projektów.

 

Warunki zatrudnienia: Pierwsza umowa na okres próbny, druga na czas 1 roku, zakres dalszej współpracy – do ustalenia w trybie późniejszym. Wynagrodzenie wysokości 4700 zł brutto plus stażowe, premie i inne dodatki w zależności od zaangażowania i efektywności.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej z załączonymi klauzulami zgody (załącznik 1);
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Podpisany obowiązek informacyjny (załącznik 2);

 

Termin składania dokumentów: 20.02.2024, godzina 15:00. Rozmowa kwalifikacyjna może być częścią procesu rekrutacji, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

 

Dokumenty proszę składać drogą elektroniczną na adres: astepaniuk@ibs.bialowieza.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP). W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (astepaniuk@ibs.bialowieza.pl) lub telefoniczny (85 6827751).

RODO do grant office KLAUZULA-INFORMACYJNA-Rekrutacja

 

Wytworzony przez: Paweł Stankiewicz

Wytworzony dnia: 23 stycznia 2024

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 23 stycznia 2024, 15:18

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 23 stycznia 2024, 15:18