BIP > Ogłoszenia > Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej”

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej”

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
28 września 2018, 14:18 Aniela Stepaniuk Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pt.: „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. (czwartek) w siedzibie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Stoczek 1, o godzinie 12.00.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (podając w treści swoje imię i nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w terminie do dnia 15 października 2018 r. na adres mripas@ibs.bialowieza.pl

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego: „Publiczna prezentacja założeń projektu) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Miejsce zamieszczenie ogłoszenia: https://bip.ibs.bialowieza.pl/ogloszenia/

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 28 września 2018

Udostępniony przez: Aniela Stepaniuk

Udostępniony dnia: 28 września 2018, 14:18

Ostatnio modyfikowany przez: Aniela Stepaniuk

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 28 września 2018, 14:18