BIP > Szkoła doktorska Bioplanet > Zarządzenie nr 5/Z/2019 Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Bioplanet