BIP > Szkoła doktorska Bioplanet > Zarządzenie nr 6/Z/2019 Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w sprawie powołania Koordynatora Szkoły Doktorskiej Bioplanet