BIP > Szkoła doktorska Bioplanet > Kasper_Katharina_ocena sródokresowa_wyniki_publiczny_BIP