BIP > Szkoła doktorska Bioplanet > Walesiak_Michał_wynik oceny śródokresowej_BIP