BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2018 > Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży, numer sprawy ZP IBS PAN/02/N/2018

Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży, numer sprawy ZP IBS PAN/02/N/2018

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
25 kwietnia 2018, 09:54 Paweł Stankiewicz Dodanie plików
22 kwietnia 2018, 11:50 Paweł Stankiewicz Aktualizacja artykułu
18 kwietnia 2018, 10:45 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

PYTANIA:

Pytanie: Czy wyrażą Państwo zgodę na zmniejszenie kar umownych z 2% za każdy dzień zwłoki do 0,5%?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że kary  za każdy dzień zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przysługującego Dostawcy również zmniejszone zostaną do 0,5%

 Pytanie  – dotyczy: Załącznik nr 3 do IWUZ §2 ust. 6,7
– §2 ust. 6 Zmiana sformułowania „Wraz z dostawą przedmiotu umowy Dostawca dostarcza karty charakterystyki, licencje oraz inne wymagane dokumenty.” na: „Wraz z dostawą przedmiotu umowy Dostawca dostarcza karty charakterystyki.” .
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– §2 ust. 7 Zmiana sformułowania: „Zamawiający dopuszcza, by Dostawca zapewnił stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości wymienionych w pkt 6. na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.” na: „Zamawiający dopuszcza, by Dostawca zapewnił stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu wymienionych w pkt 6. na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 18 kwietnia 2018

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 18 kwietnia 2018, 10:45

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 25 kwietnia 2018, 09:54