BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2019 > Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowę wiaty rekreacyjnej na terenie IBS PAN w Białowieży, nr sprawy ZP IBS PAN/03/2019 > Wyniki przetargu na budowę wiaty rekreacyjnej na terenie IBS PAN w Białowieży, nr sprawy ZP IBS PAN/03/2019