BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2022 > Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych, ZP IBS PAN/02/N/2022

Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych, ZP IBS PAN/02/N/2022

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
25 października 2022, 22:38 Joanna Łapińska dodanie pytania od Oferenta
24 października 2022, 18:13 Joanna Łapińska Publikacja artykułu

Pytanie 1:
Paragraf 4, ustęp 2 – dotyczy części 1
Zamawiający zapisał:
„W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest:
a) niezgodny z opisem zawartym w specyfikacji i ofercie lub nie jest kompletny,
b) posiada ślady uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona”
Prosimy o korektę ww zapisu tak by brzmiał:
„W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest:
a) niezgodny z opisem zawartym w specyfikacji i ofercie lub nie jest kompletny,
b) posiada ślady uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
Wykonawca wymieni reklamowany produkt w ciągu 21 dni licząc od dnia złożenia reklamacji. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona”
Prośbę naszą tłumaczymy tym, że producent odczynników wymienionych w części 1 deklaruje na samą dostawę do 21 dni.
Odczynniki te produkowane są i magazynowane poza granicami kraju.

Odpowiedź 1: Nie, zamawiający nie zmieni zapisów umowy.

Pliki

Wytworzony przez: Michał Żmihorski

Wytworzony dnia: 24 października 2022

Udostępniony przez: Joanna Łapińska

Udostępniony dnia: 24 października 2022, 18:13

Ostatnio modyfikowany przez: Joanna Łapińska

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 25 października 2022, 22:38