BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2019 roku > Kandydat na stanowisko inżynieryjno-techniczne do obsługi skanera 3D

Kandydat na stanowisko inżynieryjno-techniczne do obsługi skanera 3D

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
18 marca 2019, 10:00 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Grafika przedstawia 3 loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

poszukuje kandydatów na stanowisko inżynieryjno-techniczne do obsługi skanera 3D

na czas realizacji projektu e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe przyrodnicze;
 2. Biegła znajomość obsługi komputera,środowiska Windows oraz aplikacji biurowych
 3. Skrupulatność, dbałość o jakość realizowanych zadań,
 4. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność;
 5. Umiejętność pracy w zespole;

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w obsłudze urządzeń typu skaner 3D/mikrotomograf;
 2. Doświadczenie w przetwarzaniu obrazów 3D.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Przygotowanie materiałów (czaszek i tusz ssaków) z Naukowej Kolekcji Zoologicznej do skanowania;
 2. Obsługa skanera 3D oraz mikrotomografu;
 3. Opracowywanie informacji o zdigitalizowanych zasobach;
 4. Przetwarzanie obrazów 3D.

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa na okres próbny, druga na czas określony (łącznie maksymalnie 34 miesiące)

Rozpoczęcie pracy:

02.05.2019 r.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisie dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej z załączonymi klauzulami zgody (załącznik);
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 5. Podpisany obowiązek informacyjny (załącznik);
 6. Kopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów specjalistycznych i językowych.

Termin składania dokumentów: do 01.04.2019 r.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Stoczek 1, pokój nr 1, drogą elektroniczną na adres: astepaniuk@ibs.bialowieza.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (astepaniuk@ibs.bialowieza.pl) lub telefoniczny (85 6827751).

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 19 marca 2019

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 18 marca 2019, 10:00

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 18 marca 2019, 10:00