BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2021 roku > Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. GIS i danych naukowych

Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. GIS i danych naukowych

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
26 maja 2021, 11:03 Paweł Stankiewicz Aktualizacja
19 maja 2021, 13:01 Paweł Stankiewicz dodanie załącznika
19 maja 2021, 13:00 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. GIS i danych naukowych (ang. data scientist) (1 etat) na czas projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Poszukujemy osoby, która aktywnie i intensywnie włączy się w trwający projekt i współpracę z całym projektowym zespołem.

Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Doświadczenie w zarządzaniu danymi i/lub analizie danych i/lub pracy naukowej;
 3. Umiejętność programowania w języku Python i/lub R;
 4. Znajomość obsługi wybranego środowiska GIS np. QGIS (preferowany), GRASS GIS lub ARCGIS;
 5. Znajomość technologii z zakresu baz danych;
 6. Bardzo dobre umiejętności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów;
 7. Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i prezentacji danych (wizualizacji);
 8. Biegła znajomość obsługi komputera;
 9. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 10. Chęć uczenia się nowych umiejętności, samodzielność; skrupulatność, dbałość o jakość realizowanych zadań, samodyscyplina, kreatywność;
 11. Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe umiejętności:

 1. Doświadczenie w zarządzaniu danymi badawczymi; doświadczenie w pracy z danymi nieustrukturyzowanymi;
 2. Wiedza z zakresu funkcjonowania repozytoriów danych badawczych;
 3. Znajomość zagadnień związanych z otwartym dostępem do danych badawczych;
 4. Znajomość bieżącej literatury na temat otwartych danych naukowych;
 5. Znajomość popularnych schematów opisu danych badawczych;
 6. Podstawowa wiedza na temat technologii webGIS;
 7. Doświadczenie w realizacji projektów IT.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Planowanie dodatkowych rozwiązań dla repozytorium i realizowanie zadań związanych z ich wdrażaniem.
 2. Weryfikacja zbudowanego systemu repozytoryjnego z perspektywy użytkownika i bieżące zgłaszanie sugestii i błędów.
 3. Zarządzanie kontami administratora w systemie Dataverse, Geonode i pozostałymi modułami repozytorium;
 4. Przeprojektowanie struktury bazy danych obiektów kolekcyjnych i jej wdrożenie;
 5. Opracowywanie danych przestrzennych;
 6. Udział w innych pracach zespołu projektowego;
 7. Wspieranie użytkowników repozytoriów w zakresie przygotowywania oraz opracowywania danych badawczych w celu umieszczenia ich w repozytoriach danych;
 8. Współpraca z instytucjami i zespołami badawczymi korzystającymi z repozytoriów danych;
 9. Udział w prowadzeniu prezentacji i szkoleń z zakresu zarządzania danymi badawczymi;
 10. Opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu zarządzania danymi badawczymi.

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia: Pierwsza umowa na okres próbny, druga na czas określony (łącznie maksymalnie do lutego-kwietnia 2022)

Wynagrodzenie: 4980 zł brutto

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisie dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej z załączonymi klauzulami zgody (załącznik);
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 5. Kopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów specjalistycznych i językowych.

Termin składania dokumentów: do 10.06.2021 r.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
ul. Stoczek 1, pokój nr 1, drogą elektroniczną na adres mripas@ibs.bialowieza.pl lub za pośrednictwem skrzynku ePUAP (adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (jlapinska@ibs.bialowieza.pl) lub telefoniczny (85 682 77 50).

 

 

Pliki

Wytworzony przez: Paweł Stankiewicz

Wytworzony dnia: 19 maja 2021

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 19 maja 2021, 13:00

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 26 maja 2021, 11:03