BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2014 > Zaproszenie do składania ofert na wydruk i dostawę posterów do IBS PAN w Białowieży

Zaproszenie do składania ofert na wydruk i dostawę posterów do IBS PAN w Białowieży

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
17 listopada 2014, 09:42 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

W związku z realizacją projektu „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Ścieżki Kopernika, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wydruk posterów wg istotnych warunków udzielenia zamówienia stanowiących załącznik nr 1.

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 19.11.2014 r. do godziny 10:00 na adres:

Instytut Biologii Ssaków PAN
ul. Waszkiewicza 1
17-230 Białowieża

lub mailowo na adres: annamilko@ibs.bialowieza.pl

Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 17 listopada 2014

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 17 listopada 2014, 09:42

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 17 listopada 2014, 09:42