BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2015 > Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
20 października 2015, 13:51 Paweł Stankiewicz Dodanie plików
7 października 2015, 10:41 Paweł Stankiewicz Aktualizacja artykułu
6 października 2015, 14:28 Paweł Stankiewicz Aktualizacja artykułu
2 października 2015, 11:44 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków PAN zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego. Oferty należy przesłać w terminie do dnia 07.10.2015 r. do godziny 10:00.

Termin realizacji: 7 dni od dnia zawarcia umowy

 

UWAGA!

Zmiana terminu i specyfikacji technicznej w zapytaniu na dostawę sprzętu komputerowego:

Termin po zmianie: 08.10.2015., godz. 10:00

Zmiana specyfikacji technicznej dotyczy Części I, zestawu nr 1.

Pytania:

Czy dopuścicie Państwo monitory (poz.2) Część I: o parametrach 16:9, 21,5″, wielkość plamki 0.265mm ? – Zamawiający nie dopuści

Część I zestaw nr 1 – Zamawiający dopuszcza inną konfigurację portów USB z przodu obudowy, min. liczba portów 6

 

UWAGA!

Zamawiający zmienił liczbę zamawianych dysków w części 3 zapytania ofertowego – zamówienie obejmie 3 dyski.

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 2 października 2015

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 2 października 2015, 11:44

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 20 października 2015, 13:51