BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2015 > Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego > załącznik 1 – komputery specyfikacja techniczna – po zmianie w dniu 07.10.2015.