BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2017 > Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP IBS PAN/01/2017 na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na magazyn materiału zoologicznego przechowywanego w alkoholu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP IBS PAN/01/2017 na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na magazyn materiału zoologicznego przechowywanego w alkoholu

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
2 października 2017, 10:27 Paweł Stankiewicz Aktualizacja artykułu
8 września 2017, 13:30 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

UWAGA ZMIANA SIWZ!!! – Zmiana dotyczy załącznika nr 7

 

Informacja o unieważnieniu postepowania ZP IBS PAN/01/2017 na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na magazyn materiału zoologicznego przechowywanego w alkoholu na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – postepowanie unieważniono ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką zamawiacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 8 września 2017

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 8 września 2017, 13:30

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 2 października 2017, 10:27