BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2021 > Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych, ZP IBS PAN/04/N/2021

Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych, ZP IBS PAN/04/N/2021

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
18 listopada 2021, 09:39 Joanna Łapińska zamieszczenie odpowiedzi do pytań oferentów
17 listopada 2021, 23:11 Joanna Łapińska dodanie pytań
17 listopada 2021, 13:03 Joanna Łapińska dodanie załącznika
16 listopada 2021, 12:38 Joanna Łapińska Publikacja artykułu

Pytania od oferentów:

  1. Czy można złożyć ofertę na: Alkohol etylowy odwodniony całkowicie skażony 10L w op. Kanister 10L

Całkowite skażenie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (ze zmianami). Wspólna procedura skażania alkoholu etylowego:

Na hektolitr etanolu absolutnego:

– 1,0 litr alkoholu izopropylowego,

– 1,0 litr metyloetyloketonu,

– 1,0 gram benzoesanu denatonium.

ODP.: TAK

  1. Czy zamawiający ma zarejestrowane konto na PUESC ? Produkt podlega ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1857). Ustawa nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe’’ dokonania zgłoszenia takiego przewozu,  w związku z tym czy Zamawiający ma możliwość potwierdzenia odbioru towarów w systemie SENT ?

ODP.: TAK

  1. Czy można złożyć ofertę tylko na część nr 1 ?

ODP.: TAK

Pliki

Wytworzony przez: Rafał Kowalczyk

Wytworzony dnia: 16 listopada 2021

Udostępniony przez: Joanna Łapińska

Udostępniony dnia: 16 listopada 2021, 12:38

Ostatnio modyfikowany przez: Joanna Łapińska

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 18 listopada 2021, 09:39