BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2022 > Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjnego do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ZP IBS PAN/04/2022

Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjnego do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ZP IBS PAN/04/2022

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
14 maja 2022, 23:24 Joanna Łapińska dodanie odpowiedzi do pytań
13 maja 2022, 18:24 Joanna Łapińska dodanie pytań od wykonawców
6 maja 2022, 22:12 Joanna Łapińska dodanie plików
6 maja 2022, 15:22 Joanna Łapińska Publikacja artykułu

Pyatnie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie spektralnym 1100-1650nm, który jest w zupełności wystarczający do analiz w sproszkowanych próbkach materiału roślinnego i odchodach zwierząt w tym: białka surowego, tłuszczu surowego, włókna surowego, ADF, ADL, NDF

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2:

Proszę o doprecyzowanie, jaki dokładnie materiał roślinny miałby być analizowany?

Odpowiedź: Wysuszone i zmielone próby roślinności zielnej i trawiastej oraz liści drzew i krzewów.

Pliki

Wytworzony przez: Michał Żmihorski

Wytworzony dnia: 6 maja 2022

Udostępniony przez: Joanna Łapińska

Udostępniony dnia: 6 maja 2022, 15:22

Ostatnio modyfikowany przez: Joanna Łapińska

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 14 maja 2022, 23:24