BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2022 > Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych, ZP IBS PAN/01/N/2022

Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych, ZP IBS PAN/01/N/2022

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
4 maja 2022, 14:42 Joanna Łapińska poprawa w odpowiedziach do pytań
4 maja 2022, 12:56 Joanna Łapińska dodanie pytań
29 kwietnia 2022, 22:54 Joanna Łapińska dodanie pytań
29 kwietnia 2022, 00:30 Joanna Łapińska dodanie pytań od wykonawców
27 kwietnia 2022, 09:27 Joanna Łapińska Publikacja artykułu

Pytanie:

paragraf 2, ustęp 4 – dotyczy części 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej. Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania ww dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

Odpowiedź: Tak

Pytanie:

Paragraf 4, ustęp 2 – dotyczy części 1 i 2

Zamawiający zapisał:

„W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest:

  1. a) niezgodny z opisem zawartym w specyfikacji i ofercie lub nie jest kompletny,
  2. b) posiada ślady uszkodzenia,

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona”

Prosimy o korektę ww zapisu tak by brzmiał:

„W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest:

  1. a) niezgodny z opisem zawartym w specyfikacji i ofercie lub nie jest kompletny,
  2. b) posiada ślady uszkodzenia,

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Wykonawca wymieni reklamowany produkt w ciągu 21 dni licząc od dnia złożenia reklamacji.  Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona”. Prośbę naszą tłumaczymy tym, że producent odczynników wymienionych w części 1 i 2 deklaruje na samą dostawę do 21 dni. Odczynniki te produkowane są i magazynowane poza granicami kraju.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyrazi zgody na takie zapisy.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wysłanie oferty drogą mailową  z podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie:

dotyczy: załącznik 3 do IWUZ, Umowa § 2, pkt. 4 – części nr 4
W związku z zapisem w Umowie §2 pkt. 4 do części nr 4 czy Zamawiający zaakceptuje możliwość samodzielnego pobrania przez Zamawiającego kart charakterystyki w jęz. polskim ze wskazanej strony internetowej producenta, a Wykonawca zapewni stały bezpłatny dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu )? W przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia ( wysyłka jest realizowana z zagranicy ) nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem, a udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na stronie producenta lub są one wysyłane drogą emailową.

Odpowiedź: tak

Pytanie:

dotyczy: załącznik 3 do IWUZ, Umowa § 4, pkt. 2 – części nr 4. Czy Zamawiający zezwoli na zmianę zapisu umowy § 4, pkt. 2 dla części nr 4: „W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest:
a) niezgodny z opisem zawartym w specyfikacji i ofercie lub nie jest kompletny,
b) posiada ślady uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Wykonawca wymieni reklamowany przedmiot umowy w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji na przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.”
W przypadku oferowanych przez nas odczynników czas obsługi reklamacji podyktowany jest procedurami obowiązującymi u Producenta oraz uwarunkowaniami logistycznymi.

Odpowiedź: NIE

Pliki

Wytworzony przez: Michał Żmihorski

Wytworzony dnia: 27 kwietnia 2022

Udostępniony przez: Joanna Łapińska

Udostępniony dnia: 27 kwietnia 2022, 09:27

Ostatnio modyfikowany przez: Joanna Łapińska

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 4 maja 2022, 14:42