BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2023 > Zaproszenie do składania ofert na realizację pakietu filmów w ramach projektu „Białowieskie odkrycia – popularyzacja badań Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk”, IBS PAN/01/Z/2023

Zaproszenie do składania ofert na realizację pakietu filmów w ramach projektu „Białowieskie odkrycia – popularyzacja badań Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk”, IBS PAN/01/Z/2023

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
17 kwietnia 2023, 13:54 Joanna Łapińska dodanie pytań i odpowiedzi
14 kwietnia 2023, 10:30 Joanna Łapińska dodanie pliku ze scanariuszami oraz pytań i odpowiedzi
12 kwietnia 2023, 22:14 Joanna Łapińska dodanie plików z załącznikami
12 kwietnia 2023, 21:17 Joanna Łapińska Publikacja artykułu

Pytania od Wykonawców:

Pytanie 1. Czy znana jest kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację serii?

Odpowiedź: Tak, zamawiający przeznacza 50000 zł brutto na realizację zamówienia.

2. Czy nagrania 10 filmów mogą odbyć się dzień po dniu lub jednego dnia powstanie materiał do dwóch filmów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taka ewentualność, pod warunkiem zapewnienia niezbędnych materiałów filmowych z właściwej pory roku i gatunków zwierząt.

3. Czy możemy otrzymać do wglądu wstępne scenariusze dla poszczególnych filmów?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do załączników plik ze scenariuszami.

Pytanie 4: Czy w razie wygrania przetargu, jest wypłacana zaliczka na pokrycie części kosztów poniesionych w trakcie zdjęć?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje wypłaty środków w formie zaliczki. Płatności mogą być realizowane w formie transz za wykonanie poszczególnych filmów. Harmonogram wypłat ustalony zostanie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego terminarza.

Pytanie 5: Czy we wniosku należy złożyć konspekty (scenariusze) na każdy film, w których to konspektach ma być zawarte wszystko, co pojawi się w obrazie i dźwięku filmu? Zakładając, że treść merytoryczna (tekst lektora) wzięty jest z udostępnionych przez Państwa scenariuszy.

ODPOWIEDŹ: Nie. Konspekty zostaną wypracowane we współpracy z Zamawiającym jako pierwszy etap prac.

Pytanie 6: W punkcie 5.1 napisane jest: „Od wykonawcy wymagane jest przedstawienie zrealizowanych co najmniej 5 (pięciu) filmów w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat na kwotę co najmniej 20 000 zł każdy.”Czy jest możliwość zmiany tego kryterium?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza Wykonawców, którzy nie spełniają kryterium finansowego. Powyższe stwierdzenie zostaje podtrzymane w brzmieniu „Od wykonawcy wymagane jest przedstawienie zrealizowanych co najmniej 5 (pięciu) filmów w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat.”

Pytanie 7: Termin wykonania dzieła to listopad 2023. Wstępny scenariusz zakłada użycie materiałów w zimowej scenerii, których oczywiście nie da się nagrać w sezonie letnim. Jednocześnie oferta takich materiałów z Puszczy Białowieskiej w serwisach stockowych jest ograniczona. Czy zleceniodawca ma pomysł jak rozwiązać taki problem?

ODPOWIEDŹ:  Dopuszcza się również wykorzystanie animacji, zdjęć i innych materiałów, w tym także nagrań pozyskanych od innych autorów niż Wykonawca, pod warunkiem udokumentowania praw do ich wykorzystania w realizacji zamówienia. W razie potrzeby Zamawiający udostępni Wykonawcy także nagrania własne z fotopułapek. Opcjonalnie dopuszcza się wykorzystanie nagrań z obszarów innych niż Puszcza Białowieska, które pod względem prezentowanych zjawisk i środowisk będą pasowały do planowanej narracji.

Pytanie 8: Czy IBS jest w posiadaniu swojej bazy materiałów wideo, które można użyć przy produkcji tych filmów?

ODPOWIEDŹ: Tak. IBS PAN dysponuje materiałami pochodzącymi z badań z wykorzystaniem fotopułepek, które w razie konieczności mogą zostać wykorzystane przy zachowaniu pełni praw autorskich przez Zamawiającego oraz w razie konieczności opatrzenia ich wymaganymi afiliacjami lub logotypami.

Pytanie 9: Czy zakładane jest wystąpienie w filmach osób z IBS?

ODPOWIEDŹ: Taka ewentualność jest dopuszczalna, jeżeli na etapie planowania poszczególnych scenariuszy okaże się, że taki element byłby wartościowym materiałem podnoszącym jakość filmu.

Pytanie 10: Czy akceptowalne jest używanie zdjęć jako formę ilustracji w filmie?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 11: Czy wykonawca może liczyć na wsparcie terenowe IBS np. wskazanie miejsc gdzie można nagrać specyficzne ujęcia jako ilustracja do konkretnej części scenariusza?

ODPOWIEDŹ: Tak, lecz uzyskanie ewentualnych pozwoleń na filmowanie na danym obszarze leży po stronie wykonawcy.

Pliki

Wytworzony przez: Joanna Łapińska

Wytworzony dnia: 12 kwietnia 2023

Udostępniony przez: Joanna Łapińska

Udostępniony dnia: 12 kwietnia 2023, 21:17

Ostatnio modyfikowany przez: Joanna Łapińska

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 17 kwietnia 2023, 13:54