BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2017 > Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży, numer sprawy ZP IBS PAN/03/N/2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży, numer sprawy ZP IBS PAN/03/N/2017

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
16 października 2017, 13:55 Paweł Stankiewicz Dodanie plików
11 października 2017, 13:48 Paweł Stankiewicz Aktualizacja artykułu
10 października 2017, 10:23 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Pytania do postępowania

1.    Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego, część 2: Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonwaca wraz z odczynnikami oferował wsparcie techniczne w języku polskim oraz na terenie Polski?

Odp.: NIE

2.    Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego, część 2: Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonwaca dysponował zespołem inżynierów serwisowych certyfikowanych przez Producenta, potrafiących usunąć usterkę w momencie nieprawidłowego zastosowania odczynnika?

Odp.: NIE

3.    Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 6.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:
„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.” ?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

Odp.: Tak, zamawiający dostosuje treść umowy.

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 10 października 2017

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 10 października 2017, 10:23

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 16 października 2017, 13:55